Lektorid

KAREN KULDNOKK, PhD (eesti keel)
Eesti keele õpetaja
Doktoritöö “Militaarne retoorika. Argumentatsioon ja keeleline mõjutamine Eesti kaitsepoliitilises diskursuses”
Tartu Ülikool
Töökogemus 18 aasatat

ENDA TRUBOK
Eesti keele õpetaja
Eesti keele ja kirjanduse õppejõud Tartu Ülikooli Narva Kolledžis
Kirjandus- ja keeleklubi ning Hansenist Tammsaareni võistulugemise eestvedamine
Tallinna Pedagoogiline Instituut
Töökogemus 39 aasatat

JULIA KRJATALOVA
Inglise ja eesti keele koolitaja
Tartu Ülikool Narva Kolledž
Humanitaarainete õpetaja mitmekeelses koolis
Magistrikraad
Töökogemus 11 aastat

ANNE PARDEL
Inglise ja eesti keele õpetaja
Tartu Ülikool Narva Kolledž
Humanitaarainete õpetaja mitmekeelses koolis
Magistrikraad
Töökogemus 18 aastat

JELENA ANTUŠEVA
Eesti keele õpetaja
Tartu Ülikool
Magistrikraad
Töökogemus 21 aastat

SVETLANA KAZAKOVA
Eesti keele õpetaja
Tartu Ülikool Narva Kolledž
Magistrikraad
Töökogemus 16 aastat

OKSANA PETROVA
Eesti keele õpetaja
Tartu Ülikool Narva Kolledž
Humanitaarainete õpetaja mitmekeelses koolis
Magistrikraad
Töökogemus 19 aastat

ANU ABRAMSON
Eesti keele õpetaja
On pädev läbi viima A2- ja B2-taseme 

eesti keele tasemeeksamiks ettevalmistamisele
suunatud täienduskoolitusi.
Töökogemus 25 aastat 

JELENA RJAZANOVA
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja
Tallinna Ed.Vilde nim. Pegadoogline Instituut
Magistrikraadile vastav kvalifikatsioon
Töökogemus 29 aasatat

JELENA FILIPPOVA
Eesti keele õpetaja
Tartu Ülikool Narva Kolledž
Magistrikraad omandamisel
Töökogemus 6 aastat

INGUNA JOANDI
Eesti keele õpetaja
Tartu Ülikool Narva Kolledž
Magistrikraad
Narva Linna Haridusosakonna eesti keele spetsialist(1995 – 1998)
Tartu Ülikooli Narva Kolledź, praktilise eesti keele õppejõud (2012 – 2016)
Töökogemus25aasatat

 

TATJANA PODPOVEDKINA
Eesti keele õpetaja
Tartu Ülikooli Narva Kolledž
Magistriõpe
Narva Linna eesti keele ja keele kümbluse õpetajate ainesektsiooni juhataja alates 2014. a.
Töökogemus 15 aastat

ERIKA PAVLOVA
Eesti keele õpetaja
Tartu Ülikool Narva Kolledž
Magistrikraad
Töökogemus 30 aasatat

ANNE MELDRE
Eesti keele õpetaja
Tartu Ülikool Narva Kolledž
Humanitaarainete õpetaja mitmekeelses koolis
Magistrikraad
On pädev läbi viima A2- ja C1-taseme
eesti keele tasemeeksamiks ettevalmistamisele
suunatud täienduskoolitusi.
Töökogemus 10 aastat

LAINE TSOPP
Eesti keele õpetaja
On pädev läbi viima A2- ja B1-taseme
eesti keele tasemeeksamiks ettevalmistamisele
suunatud täienduskoolitusi.
Narva eesti keele majaga tandemõpe õpetaja
Töökogemus 29 aastat

HELI LEBEDEVA
Eesti keele õpetaja
Tallinna Ülikool Rakvere Kolledž
Bakalaureusekraad
Töökogemus 3 aastat.

TATJANA BUTAKOVA
Eesti keele õpetaja
Leningadi Metsa Akadeemia
Virumaa Kõrgkool, täienduskoolitus eesti keele õpetajatele
Töökogemus 22 aastat

IRINA ORLOVA
Eesti keele õpetaja
Tartu Ülikool
Töökogemus 21 aasatat

SILVIA LUIGE
Eesti keele õpetaja, vanemlektor
Erialase eesti keele õppematerjalide, eesti keele e-õppe kursuste, e-õpiobjektide autor
2007 Sisekaitseakadeemia keelekonverents. Ettekanne “Eesti keel vanglaametnikele”.
Tallinna Pedagoogikaülikool
Töökogemus 35 aasatat

OLESJA OJAMÄE
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja
Tallinna Pedagoogikaülikool
Magistrikraad
Töökogemus 10 aastat

MARINA ŠURUPOVA
Eesti keele õpetaja
Tartu Ülikool Narva Kolledž
Eesti keel teise keelena
Diplomiõpe
Töökogemus 2 aastat

KRISTI TAMM
Eesti keele õpetaja
Tallinna Pedagoogiline Instituut
Keelelaagrite ning riigikeele ja lõimumise kursuste läbiviija
Lääne-Virumaa Aasta 2005 Koolitaja
Töökogemus 33 aastat

TIIA VAINULA
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja
Täiskasvanute õpetaja-koolitaja
Magistrikraad
Töökogemus 26 aastat

TIINA NIINRE
Eesti keele ja kirjanduse õpetajana
Tartu Ülikool, eesti filoloogia
Töökogemus 45 aastat

NATALIA VAISS
Eesti keele õpetaja
Eesti Keele Instituut, Nooremteadur ja leksikograaf
Erialase eesti keele publikatsioonide ja projektide autor
Tallinna Ülikool, Humanitaarteaduste instituut, doktorant
Tallinna Pedagoogikaülikool, magistrikraad (teaduskraad), eriala: eesti keele filoloogia
Teaduspreemia üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi bakalaureusetöö “Verbi aspektikategooria eesti ja vene keeles” eest

KAJA SARAPUU
Eesti keele pedagoog – metoodik
Tallinna Pedagoogiline Instituut
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja
Magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon
Töökogemus 30 aastat

ALINA LAANEVÄLI-TOOTS
Eesti keele teise keelena õpetaja
Tartu Ülikool Narva Kolledž
Humanitaarainete õpetaja mitmekeelses koolis
Magistrikraad
Töökogemus 14 aastat

NADEŽDA BEKKER
Inglise, prantsuse ja eesti keele õpetaja
Tallinna Pedagoogikaülikool
On pädev läbi viima A2- ja B1-taseme
eesti keele tasemeeksamiks ettevalmistamisele
suunatud täienduskoolitusi.
Töökogemus aastast 2017.

MARGARITA KOOR
Eesti keele kui teise keele õpetaja
Tartu Ülikool
On pädev läbi viima A2- ja B2-taseme
eesti keele tasemeeksamiks ettevalmistamisele
suunatud täienduskoolitusi.
Töökogemus aastast 1995.

YANA LAKNOVSKAJA
Eesti keele kui teise keele õpetaja
Tartu Ülikooli Narva Kolledž
Magistrikraad
On pädev läbi viima A2- ja B2-taseme
eesti keele tasemeeksamiks ettevalmistamisele
suunatud täienduskoolitusi.
Töökogemus aastast 2012.

JANA NETŠAJEVA
Eesti keele kui teise keele õpetaja
Tartu Ülikooli Narva Kolledž
Magistrikraad (CUM LAUDE)
On pädev läbi viima A2- ja B2-taseme
eesti keele tasemeeksamiks ettevalmistamisele
suunatud täienduskoolitusi.
Töökogemus aastast 2009.

NATALJA ZAHHAROVA
Eesti keele kui teise keele õpetaja
Tartu Ülikool Narva Kolledž
Humanitaarainete õpetaja mitmekeelses koolis/eesti
keel teise keelena
Magistrikraad
Töökogemus 22 aastat

DMITRI KOLOTUŠKIN
Eesti keele kui teise keele õpetaja
Tallinna Pedagoogikaülikool
Õpetaja eesti ja saksa keele õpetamise õigusega
Magistrikraadile vastav kvalifikatsioon
Töökogemus 22 aastat

ANNA BELSKIHH
Pedagoogikaalane kõrgharidus
eesti keele võõrkeelena õpetamise õigusega
Narva Kõrgkool
Töökogemus 22 aastat