Lektorid

KAREN KULDNOKK, PhD (eesti keel)
Eesti keele õpetaja
Doktoritöö “Militaarne retoorika. Argumentatsioon ja keeleline mõjutamine Eesti kaitsepoliitilises diskursuses”
Tartu Ülikool
Töökogemus 18 aasatat
täisinfo

ENDA TRUBOK
Eesti keele õpetaja
Eesti keele ja kirjanduse õppejõud Tartu Ülikooli Narva Kolledžis
Kirjandus- ja keeleklubi ning Hansenist Tammsaareni võistulugemise eestvedamine
Tallinna Pedagoogiline Instituut
Töökogemus 39 aasatat
täisinfo

JULIA KRJATALOVA
Inglise ja eesti keele koolitaja
Tartu Ülikool Narva Kolledž
Humanitaarainete õpetaja mitmekeelses koolis
Magistrikraad
Töökogemus 11 aastat
täisinfo

ANNE PARDEL
Inglise ja eesti keele õpetaja
Tartu Ülikool Narva Kolledž
Humanitaarainete õpetaja mitmekeelses koolis
Magistrikraad
Töökogemus 18 aastat
täisinfo

JELENA ANTUŠEVA
Eesti keele õpetaja
Tartu Ülikool
Magistrikraad
Töökogemus 21 aastat
täisinfo

SVETLANA KAZAKOVA
Eesti keele õpetaja
Tartu Ülikool Narva Kolledž
Magistrikraad
Töökogemus 16 aastat
täisinfo

OKSANA PETROVA
Eesti keele õpetaja
Tartu Ülikool Narva Kolledž
Humanitaarainete õpetaja mitmekeelses koolis
Magistrikraad
Töökogemus 19 aastat
täisinfo

ANU ABRAMSON
Eesti keele õpetaja
On pädev läbi viima A2- ja B2-taseme 

eesti keele tasemeeksamiks ettevalmistamisele
suunatud täienduskoolitusi.
Töökogemus 25 aastat 
 täisinfo

JELENA RJAZANOVA
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja
Tallinna Ed.Vilde nim. Pegadoogline Instituut
Magistrikraadile vastav kvalifikatsioon
Töökogemus 29 aasatat
täisinfo

JELENA FILIPPOVA
Eesti keele õpetaja
Tartu Ülikool Narva Kolledž
Magistrikraad omandamisel
Töökogemus 6 aastat
täisinfo

INGUNA JOANDI
Eesti keele õpetaja
Tartu Ülikool Narva Kolledž
Magistrikraad
Narva Linna Haridusosakonna eesti keele spetsialist(1995 – 1998)
Tartu Ülikooli Narva Kolledź, praktilise eesti keele õppejõud (2012 – 2016)
Töökogemus25aasatat
täisinfo

TATJANA PODPOVEDKINA
Eesti keele õpetaja
Tartu Ülikooli Narva Kolledž
Magistriõpe
Narva Linna eesti keele ja keele kümbluse õpetajate ainesektsiooni juhataja alates 2014. a.
Töökogemus 15 aastat
täisinfo

ERIKA PAVLOVA
Eesti keele õpetaja
Tartu Ülikool Narva Kolledž
Magistrikraad
Töökogemus 30 aasatat
täisinfo

ANNE MELDRE
Eesti keele õpetaja
Tartu Ülikool Narva Kolledž
Humanitaarainete õpetaja mitmekeelses koolis
Magistrikraad
On pädev läbi viima A2- ja C1-taseme
eesti keele tasemeeksamiks ettevalmistamisele
suunatud täienduskoolitusi.
Töökogemus 10 aastat
täisinfo

JULIA FORSTIMAN
Eesti keele õpetaja
Tartu Ülikool Narva Kolledž
Humanitaarainete õpetaja mitmekeelses koolis
Magistrikraad
On pädev läbi viima A2- ja B2-taseme
eesti keele tasemeeksamiks ettevalmistamisele
suunatud täienduskoolitusi.
Töökogemus 4 aastat
täisinfo

LAINE TSOPP
Eesti keele õpetaja
On pädev läbi viima A2- ja B1-taseme
eesti keele tasemeeksamiks ettevalmistamisele
suunatud täienduskoolitusi.
Narva eesti keele majaga tandemõpe õpetaja
Töökogemus 29 aastat
täisinfo

HELI LEBEDEVA
Eesti keele õpetaja
Tallinna Ülikool Rakvere Kolledž
Bakalaureusekraad
Töökogemus 3 aastat.
täisinfo

TATJANA BUTAKOVA
Eesti keele õpetaja
Leningadi Metsa Akadeemia
Virumaa Kõrgkool, täienduskoolitus eesti keele õpetajatele
Töökogemus 22 aastat
täisinfo

IRINA ORLOVA
Eesti keele õpetaja
Tartu Ülikool
Töökogemus 21 aasatat
täisinfo