Meie missioon

  • pakkuda lastele vanuses 4 kuni 18 aastani kvaliteetseid õppeprogramme püsiva ning süstematiseeritud võõrkeelte omandamiseks;
  • arendada õppurite võõrkeelte osaoskusi (kuulamine, lugemine, suuline suhtlus, suuline esitus, kirjutamine);
  • äratada huvi teiste kultuuride vastu;
  • kergendada keelebarjäärist üle saamist;
  • aidata õpilasi läbi võõrkeelte pädevuse kindlustada oma tulevikku multikeelses keskkonnas.