Kool

Macte Keeltekool tegutseb Haridus-ja Teadusministeeriumi tegevusloa alusel.

Macte Keeltekool on mobiilne kool. Me väärtustame lastevanemate aega ning pakume oma teenuseid kohapeal. Meie tunnid toimuvad lasteaedades ja üldhariduskoolide pikapäevarühmades ning seega ei pea lapsevanemad õhtuti lapsi kursustele tooma ja saavad nii rohkem aega koos veeta.

Macte Keeltekoolis toetatakse laste arengut, iseseisvust, omaalgatust, initsiatiivi ja aktiivsust. Me pakume lastele eduelamusi ja tunnustust, arendame nende loovust ja sotsiaalseid oskusi. Õppekorralduses kasutame erinevaid õppevorme ja meetodeid, sealhulgas mänge, laule, näituseid, keeleõppe tarkvara, võistlusi ja keeleõppelaagreid.

Macte Keeltekooli õpe on avatud, positiivne ja lapsi julgustav.

TULGE MACTE KEELTEKOOLI ÕPPIMA!