Category Archives: AVALEHT

INGLISE KEELE ÕPPETUNNID INGLISE KEELT EMAKEELENA KÕNELEVA ÕPETAJA JUHENDAMISEL!

Macte keeltekool kutsub Tammiku ja Maleva põhikooli 3.-9.klasside õpilasi inglise keele õppegruppidesse Elissa Carruth Bahtin (USA) juhendamisel!

 Keeletunnid toimuvad 2 korda nädalas teie kooli ruumides peale õppetööd. Õppekohtade arv on piiratud. Õppemaks on 35 eurot kuus (20% tagastatakse tuludeklaratsiooni esitamisel) 

Tagasiside õpilaste vanematelt

„Eelmisel aastal käis minu tütar inglise keele tundides Macte keeltekoolis. Ma olen väga rahul tulemustega! Keeltekoolist saadud teadmised aitavad tal kergemini omandada koolimaterjali ning rikastavad sõnavara. Keeletundides õpivad nad nii grammatilisi konstruktsioone, õiget hääldust  kui ka palju uusi sõnu ja väljendeid. Minu arust on väga tähtis, et keelt omandatakse inglise keelt emakeelena kõneleva õpetaja juhendamisel, sest nii luuakse loomulikku keelekeskkonda ja ületatakse keelebarjääri. Tõestuseks sellele on minu tütre julge  osalemine suvelaagris, kus ta sai vabalt suhelda  teiste lastega inglise keeles. Suureks eelduseks on ka see, et Macte keeltekooli õppetöö toimub samas koolis, kus õpib minu tütar (Maleva põhikool), väga mugav tunniplaan ja keelt õpitakse peale koolitunde, seega saab ka huvitegevuste aega lihtsamini planeerida. Tänan Macte keeltekooli õpetajaid ja asutajaid! “

 Anna Mesilane,  Maia ema.

ÕPPESEMINAR SUURBRITANNIAS

3.-9.veebruarini  osalesid Macte Keeltekooli õpilased Maria Dolotova, Ilja Stetski ja Mark Šiškin koos noortega Inglismaalt, Ungarist ja Lõuna-Eestist seitsempäevasel noorte õppeseminaril, mis toimus Londonist 40 km kaugusel asuvas noortelaagris   Woodraw High House. Õppeseminar toimus rahvusvahelise koostööprojekti „Unite Ambassadors for Peace and Cohesion“ (Noored esindajad ühinevad rahu ja koostöö eesmärgil”) raames. Projekti põhieesmärgiks on noorte esindajate toetava programmi väljatöötamine, käivitamine rahvusvahelisel tasemel ning partnerlussuhete tugevdamine osalevate partnerorganisatsioonide vahel.

Meedia meist

panorama

Integreeritud keele- ja aineõpe

10302213_948196521954983_3623798940541459117_n 12832559_948196691954966_6869040241106361237_n

Integreeritud tunnid on kaasaegse pedagoogika tähtis osa. Integreeritud nimetatakse tunnid, kuhu on lõimitud vähemalt kaks ainet. Selline lõiming võimaldab luua seoseid erinevate õppeainete mõistete, ideede ja põhiprintsiipide vahel, laiendades ja üldistades õppeprotsessis omandatavaid teadmisi, ning rakendada ühes aines õpitud teadmisi ja oskusi teistes valdkondades.

Ainetevahelise lõimumise hea näitena ilmneb eTwinning projekt ´Tell me what grows in your country`, mis ühendab inglise keelt, geograafiat ja lodusõpetust. Projektist võtavad osa Macte Keeltekooli õpilased koos lastega Tuneesiast, Kreekast ja Sloveeniast.

Suurt tähelepanu projektis suunatakse eesti keele ja loodusõpetuse integreerimisele. Kõik partnerid vahetasid oma vahel taimnede seemneid, mida istutasid oma klassides. Seemned idanesid ja tärkasid esimesed võrsed, mille järgi õpilased hoolivalt holitsevad. Projekt edendab keskkonnateadlikkust ning laiendab õpilaste sõnavara.

 

Videokonverents Sloveeniaga

1937211_948196291955006_7553202747766634324_n

Videokonverentsid võimaldavad lastel vahetada omavahel saadud teadmisi, mis omakorda tõstab õpimotivatsiooni. Videokonverentsi ajal Macte Keeltekooli õpilased jutustasid meie maast, rahvastikust, pealinnast ja lipu värvidest. Samuti said nad teada palju huvitavat Sloveeniast. Näiteks, et Sloveenia rahvastik koosneb 2. miljonist inimestest ja lipp sarnaneb väga vene trikolooriga.

Ekskursioon Tartu Ülikooli Botaanikaaeda

+46 °C, kas on see võimalik Eestis märtsi kuus?
Osutus, et on võimalik!

Projekti ´Tell me what grows in your country´raames toimus õppeekskursioon Tartu Ülikooli Botaanikaaeda. Ekskursioon oli nii õpetlik kui ka väga huvitav. Õhu temperatuur ja niiskus kasvuhoonetes on ligikaudsed tropika kliimale. Botaanikaias ootas meid inglise keelt kõnelev giid, kes tutvustas lastele troopiliste metsade floorat ja faunat. Ta lubas lastel tutvuda tähtsamate aia asukatega, 27. kilpkonnakeste pesakonnaga. Ekskursiooni lõppedes täitsid lapsed töölehtedel ülesanded teemal ´Taimede osad´.

Macte Keeltekool tänab kaaluka materiaalse panuse eest projekti läbiviimisel Tammiku Põhikooli direktorit Valentina Kutuzovat ning Maleva Põhikooli direktorit Ülle Kumpinit.

 

Meedia meist

media1204

Oi kui head on nad, need tuneeslased!

telemost_1

telemost_2

Iga keel on eelkõige suhtlemise vahend. Inglise keel on veel ka vahend rahvusvaheliseks suhtlemiseks. Väga tähtis on see, et õpilased õpiksid võõrkeelt mitte ainult parimate näitajate saamiseks eksamitel, aga esiteks kogu maailma eakaaslastega suhtlemiseks.

Macte Keeltekooli tegevuse lahutamatu osa on õppiva keele kasutamine. Laupäeval 12.detsembril toimus meie esimene videokonverents Tuneesia õpilastega. Videokonverentsi jooksul lapsed demonstreerisid õnnitluskaarte, mida nad tegid üksteise jaoks. Lapsed laulsid laule ja lugesid luuletusi inglise keeles. Samuti oli esitatud palju küsimusi: hobidest, lemmiksöökidest ja kooli ainetest. Üks Tuneesia koolilaps küsis, kuidas on Eesti presidenti nimi. Meie presidenti nimi osutus väga keeruliseks. Isegi kolmandast korrast ei osutunud neile arusaadavaks, kuidas ta nimi on. Aga ka meie jaoks Tuneesia presidenti nimi Beji Caid Essebsi oli hääldamiseks väga raske. Huvitava nähtuse pani tähele õpilane Erik Antonov. Tuneesia lapsed käe ülestõstmisega tõstsid üles  nimetissõrme, kuna meie tõstame käed.

Tuneeslased jätsid meile väga meeldiva mulje. Nad osutusid väga sõbralikeks ja lõbusateks; aplodeerisid iga meie sõna.

Rahvusvaheline suhtlemine aitab meil paremini teiste maade kultuurist aru saada. Tuneesia suurem osa elanikest on islami usku. Mõned tüdrukud istusid klassis hidžaabides, mis tundus meile imelikuna. Tuneeslased ei tähista Jõule, aga siiski lubasid meil laulda tuntud laulu ´We wish you a Merry Christmas´ ning pärast tänasid meid õnnitluse eest.

Videokonverentsides osalemine tõestab, et vaatamata riikide erinevusest võivad õpilased leida arusaamiseks ühised teemad.

Multifilm “Sponge Bob” inglise keeles

Amadeus

Kinosaalis ´Amadeus´ toimus Macte Keeltekooli õpilaste jaoks multifilmi ´Sponge Bob´ ingliskeelne eriseanss. Ingliskeelne multifilm on autentne õppematerjal, mis  annab lastele unikaalse võimaluse kauaks sukelduda  keelekeskkonda. Praktika näitab, et inimesed, kes on kogu elu õppinud võõrkeelt ja harjunud ainult oma õpetaja kõnega, ei saa välismaal keelekandjatest aru. Peale selle, vene keelt  kõnelevad lapsed on ´ära hellitatud´suure hulga multikate ja filmidega, mida saab vaadata emakeeles.  Eesti lapsed vastupidi vaatavad tihti saateid ja filme inglise keeles. Seepärast tuleb vene emakeelega lastele luua tehislikult tingimusi keelekümbluseks.

Tahaks loota, et niisugused eriseansid saavad meie ühiseks traditsiooniks.