Tagasiside õpilaste vanematelt

„Eelmisel aastal käis minu tütar inglise keele tundides Macte keeltekoolis. Ma olen väga rahul tulemustega! Keeltekoolist saadud teadmised aitavad tal kergemini omandada koolimaterjali ning rikastavad sõnavara. Keeletundides õpivad nad nii grammatilisi konstruktsioone, õiget hääldust  kui ka palju uusi sõnu ja väljendeid. Minu arust on väga tähtis, et keelt omandatakse inglise keelt emakeelena kõneleva õpetaja juhendamisel, sest nii luuakse loomulikku keelekeskkonda ja ületatakse keelebarjääri. Tõestuseks sellele on minu tütre julge  osalemine suvelaagris, kus ta sai vabalt suhelda  teiste lastega inglise keeles. Suureks eelduseks on ka see, et Macte keeltekooli õppetöö toimub samas koolis, kus õpib minu tütar (Maleva põhikool), väga mugav tunniplaan ja keelt õpitakse peale koolitunde, seega saab ka huvitegevuste aega lihtsamini planeerida. Tänan Macte keeltekooli õpetajaid ja asutajaid! “

 Anna Mesilane,  Maia ema.